LHBTI

Noord-Amerikaanse moslims keren zich tegen LHBTI-agenda

Redactie
3 juni 2023 om 19:41
Leestijd 2 minuten
Array

Toonaangevende imams en islamitische geleerden uit de Verenigde Staten en Canada hebben publiekelijk hun afkeuring uitgesproken over het homohuwelijk en de islamitische visie op seksualiteit en gender expliciet bevestigd.

De religieuze leiders hebben een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin ze bevestigen dat enkel het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt erkend en dat homoseksuele relaties en transgenderisme worden afgewezen. Seks dient enkel plaats te vinden binnen het huwelijk en alleen tussen een man en een vrouw, zoals vermeld in de Koran.

De verklaring benadrukt het fundamentele principe van de islam, namelijk de volledige overgave aan Allah en de erkenning van Zijn absolute kennis en wijsheid. Vanuit dit idee wordt de positie van de islam op het gebied van seksualiteit en genderethiek verduidelijkt. Ook wijst men op de islamitische plicht om vreedzaam samen te leven met mensen die andere overtuigingen koesteren dan de jouwe.

In de verklaring wordt tevens gerept over het verbod op het nabootsen van het uiterlijk van het andere geslacht en de definitie van de mens in twee genders: man en vrouw. De verklaring maakt onderscheid tussen gevoelens, handelingen en identiteit, waarbij individuen verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelingen maar niet voor hun onvrijwillige gedachten en gevoelens. De verklaring biedt dan ook een boodschap van mededogen en begrip voor moslims die worstelen met verlangens die buiten de door Allah gestelde grenzen vallen. De mogelijkheid van vergeving door berouw wordt eveneens genoemd.

De geleerden stellen tot slot dat het gegeven dat de islam anders kijkt naar LHBTI-kwesties dan de liberale en progressieve krachten in de samenleving, niet betekent dat moslims intolerant zijn. Om samen te leven hoef je elkaars visie immers niet te delen. De groep roept dan ook op de religieuze vrijheden, die steeds meer onder druk staan, te beschermen.

Met de verklaring wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen aan moslims, vreedzaam samenleven te bevorderen en diverse overtuigingen en grondwettelijke rechten te respecteren


Colofon © 2024