Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen alvast voor jou beantwoord. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten, stuur ons dan een bericht.

IslamOmroep. Het is een vereniging, waar mensen dus lid van kunnen worden.

Namens iedereen die lid wordt van de omroepvereniging en onze boodschap onderschrijft. Namens de leden dus. Wij willen, net als bijvoorbeeld de christenen (EO, KRO/NCRV), de jongeren en socialisten (BNN/VARA), de humanisten (HUMAN) en de ouderen (Omroep Max), een eigen omroep hebben binnen het publieke bestel.

We willen programma’s maken op radio en televisie die vanuit een duidelijk islamitisch perspectief laten zien wat de islam is. Ook willen we een omroep die moslims niet neerzet als exotisch of ‘vreemd’. Moslims zijn geen vreemden in ons land. We zijn onderdeel van Nederland. Moslims worden geboren in Nederland, betalen belasting in Nederland, werken in Nederland en overlijden in Nederland. Kortom, de islam is niet vreemd aan Nederland. Het is daarom tijd voor “een omroep die niet laat zien hoe de wereld moslims ziet, maar een omroep die laat zien hoe moslims de wereld zien”. Het is behalve een omroep, ook een kans om de broodnodige eenheid van de moslims in Nederland te versterken.

Alle vorige islamitische omroepen kwamen tot stand vanuit een overheidsvoornemen. Het betroffen stichtingen die onder de wettelijke regeling van ‘genootschappen’ vielen. Alle levensbeschouwingen kregen zendtijd vanuit de overheid. Het was dus voornamelijk een project voor koepels en raden.
IslamOmroep is van een geheel andere orde. Wij zijn allereerst geen stichting maar een vereniging. Mensen kunnen dus lid worden en meepraten over de programmering van de omroep. Verder is deze omroep geen taakstelling van de overheid, maar een initiatief vanuit de islamitische gemeenschap zelf. Onafhankelijk, ontstaan uit vrije wil en uit de gevoelde noodzaak.
Verder geven we met dit initiatief heel duidelijk aan dat de tijd dat etnische scheidslijnen de organisatie van de islamitische gemeenschap vorm gaven, voorbij is. We zijn één islamitische gemeenschap in Nederland. Uiteraard zijn er verschillen, en die mogen er ook zijn, maar het gedeelde belang is groter en daar zullen we elkaar moeten vinden en versterken. Niet voor onszelf of de eigen identitaire groep, maar voor de ummah en de islam.

Het enige kader dat we hebben is dat we uitgaan van de traditionele islam, de historische kaders van het geloof. Niet de stroming waartoe men behoort, de culturele of de etnische achtergrond is bepalend, maar het geloof. We leven immers allemaal in Nederland en de hier bestaande context. Verder zullen mensen die lid van de vereniging worden, dit doen als individu en niet als onderdeel van een aangesloten organisatie.
We zijn dus expliciet niet verbonden aan welke beweging of stroming dan ook, niet uit het binnen- en niet uit het buitenland. Daarnaast ziet ook de staat, zoals dat eveneens gebeurt bij andere omroepverenigingen, toe op deze onafhankelijkheid van de organisatie.

Het wordt tot nu toe grotendeels uit eigen zak bekostigd. Ook enkele ondernemers, verschillende individuen uit het land (gewone, doorsnee mensen die een donatie doen), enkele moskeeën en uiteraard de contributies, zorgen dat de gemaakte kosten kunnen worden gedekt. De kosten zullen echter toenemen en de omroep heeft jullie steun als ummah dus ook heel hard nodig.

De Nederlandse wet schrijft voor dat omroepverenigingen zelf gaan over de inhoud van hun programmering. Hoewel omroepverenigingen wel worden bekostigd uit de algemene middelen, zijn zij qua inhoud dus volledig onafhankelijk van de overheid. Dit geldt dus ook voor IslamOmroep.
In de meest recente evaluatierapportage over het publieke bestel, lezen we ook hoe de NPO (alle omroepen die bekostigd worden uit de algemene middelen) zich verhoudt tot onder meer de overheid:
“Publieke waarden met een publiek belang, verbindend en onderscheidend, onafhankelijk van politiek en commercie…” Het idee dat iemand zijn onafhankelijkheid verliest en daarom geen steun vanuit de gemeenschap verdient omdat hij subsidie ontvangt van de overheid, is ook onjuist. Als we deze redenatie volgen zouden we ook geen islamitische scholen meer moeten willen. Zij krijgen immers (zoals praktisch alle scholen in Nederland) geld van de overheid en hebben een wettelijk curriculum/pakketje van eisen waaraan moet worden voldaan qua inhoud van het onderwijs. Die scholen willen wij uiteraard ook behouden. En terecht. En zo is het ook geregeld in omroepland.

IslamOmroep is qua inhoud onafhankelijk van zowel het bedrijfsleven, de overheid maar ook van de bestaande media. Uiteraard worden diverse kanalen gebruikt om de boodschap van de IslamOmroep te delen. We maken echter geen deel uit van andere mediaorganisaties (niet qua televisie, internet en/of radio). Als er artikelen en/of gesproken bijdragen (in beeld en geluid) worden geleverd aan programma’s op andere mediakanalen zal dit altijd alleen gebeuren omdat wij de vrijheid hebben gekregen om zonder voorwaarden of invloeden van derden onze de eigen boodschap van de islam te delen.

Je krijgt als lid inspraak in de koers van de vereniging, toegang tot alle door de omroep georganiseerde evenementen.

“Helder islamitisch, duidelijk één.”

Onze boodschap ligt vervat in 5 centrale concepten die ook consequent zullen terugkomen in al onze (radio- en televisie)programma’s:

  1. Het islamitische geloof;
  2. Het gezin;
  3. Het kind;
  4. Beschaving en
  5. Rechtvaardigheid.

Deze 5 pilaren vormen de programmabasis van de omroep. Islamitisch verantwoorde, leuke, mooie en vooral professionele programma’s, waarbij veel aandacht is voor alles dat raakt aan het gezin, waar je je kinderen zonder zorgen naar kunt laten kijken (dus geen gescheld, geweld, drugs, etc) en waar consequent ‘rechtvaardigheid’ wordt gezocht (in de manier waarop het nieuws wordt gebracht, in opinieprogramma’s maar uiteraard ook in luchtiger zaken als amusement en entertainment).

Titels waar men aan zou kunnen denken (maar dit staat uiteraard nog verre van vast) luiden:

  1. “Wie was de Profeet (vzmh)?”. Zijn leven, zijn lessen,…
  2. “Zemzemstraat” (uiteraard met een knipoog, maar het gaat om een educatief maar leuk kinderprogramma in de geest van het gestopte Sesamstraat).
  3. “Kennis TV”, waarbij geleerden spreken over diepere theologische kwesties die raken aan de praktijk van alledag (denk aan vragen over donorschap, trouwen, opvoeding, hypotheken, et cetera).