verkiezingen

Moskeekoepels presenteren 10-puntenplan tegen moslimdiscriminatie

Redactie
6 september 2023 om 19:54
Leestijd 2 minuten
Array

De samenwerkende regionale moskeekoepels hebben vandaag een 10-puntenplan gepresenteerd tegen moslimdiscriminatie. Dit in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Alle programmacommissies ontvingen het document.

Het plan is op een ludieke wijze vorm gegeven aan de hand van 10 geboden waar de overheid zich aan zou moeten houden om de moslimgemeenschap niet langer structureel anders te behandelen dan andere burgers.

Men schrijft onder meer dat
“de vorming van een brede sociaal-maatschappelijke agenda
gebaseerd op co-creatie noodzakelijk is. Beleid wordt niet langer óver, maar mét de moslimgemeenschap gemaakt. Vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen”.

Ook pleiten de koepels voor het “bevorderen van wederzijds begrip en respect met oog voor de islam in het onderwijs”: onder meer door aandacht te besteden aan de rol van de islam in de Nederlandse geschiedenis. Maar ook door ruimte te bieden voor gebedsruimtes.

Verder wil men een ‘uniform’ voor beroepen als rechters, politieagenten en BOA’s waar de hoofddoek ingepast kan worden indien dat gewenst is. Net zoals dat al kan in Engeland, Nieuw-Zeeland, Canada en de VS. Er moet een wet komen die zowel de vrijheid van meningsuiting beschermd maar tegelijkertijd het verbranden van heilige boeken verbiedt.

Ook de problematiek met de belastingdienst, bankrekeningen, terreurlijsten waar onschuldigen door vastzitten, de registratie van islamofobie en het niqaabverbod worden genoemd.

Men sluit af met een internationale component door partijen die straks (weer) in de Tweede Kamer zitten. op te roepen om
Palestina te erkennen, zoals inmiddels 138 van de 193 VN-lidstaten hebben
gedaan.

Al met al komt de oproep er op neer dat de koepels vooral willen dat de grondrechten zoals opgetekend in de Nederlandse Grondwet, ook te allen tijde gelden voor moslims en islamitische organisaties.

Het samenwerkingsverband representeert meer dan 200 moskeeen en heeft daarmee een zeer aanzienlijke achterban.


Colofon © 2024