Overheid

Moslimorganisaties zeer sceptisch over zogenaamde anti-terreurwet

Redactie
21 juni 2021 om 15:08
Leestijd 1 minuut
Foto: Facebook Moskee Essalam

Mede naar aanleiding van de POCOB-verhoren over ongewenste buitenlandse financiering (van islamitische instellingen en moskeeën), is een wetsvoorstel ingediend. De zogeheten ‘Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties’.

Op het voorstel is echter zoveel kritiek geleverd dat er nu een wijzigingsnota voorligt. Onder meer Islamitische koepelorganisaties reageren zeer bezorgd op deze nota.

De koepels geven uiteraard aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering volledig te onderschrijven. Het wetsvoorstel lijkt echter (ook) een hele andere uitwerking te hebben, die zeer nadelig is voor moslims.

Zo wordt uit het voorstel niet duidelijk wat onder ‘ernstige twijfel’, ‘substantiële donaties’ en ‘problematisch gedrag’ wordt verstaan. Termen die de regering gebruikt om het voorstel te onderbouwen. Deze onduidelijkheid kan voor een situatie zorgen waarin islamitische instellingen ‘verdacht’ worden, enkel omdat zij niet weten aan welke kaders zij zich zouden moeten houden. Een zeer kwalijke zaak.

Dr. Martijn de Koning schrijft op de website www.religionresearch.org dat de wet anti-democratisch is en leidt naar institutioneel racisme.

De reactie is ingediend door de volgende koepelorganisaties: SPIOR, NIF, FIO, SML, SMBZ, SMUO en SIOR.


Colofon © 2022