Staatsislamofobie

Moskeekoepels dienen klacht over AIVD in en vragen minister aangifte te doen

Redactie
25 september 2023 om 21:50
Leestijd 2 minuten
Array

De samenwerkende moskeekoepels, ook wel bekend als K7, dringen er in een brief bij demissionair minister Van Gennip van SZW op aan om aangifte te doen tegen ambtenaren en externe deskundigen.

Uit de vorige week gepubliceerde Kamerbrief van de bewindspersoon bleek dat behalve verschillende gemeenten, ook het ministerie zelf onrechtmatig onderzoek heeft uitgevoerd naar individuen, organisaties en netwerken binnen de islamitische gemeenschap. Ironisch genoeg was de brief bedoeld om een eerste aanzet te geven tot herstel van vertrouwen tussen de islamitische gemeenschap en de overheid.

De moskeekoepels roepen ook in dat licht op tot vervolging van ambtenaren en externe experts die werden ingezet en/of ingehuurd voor deze “onderzoeken”. Men wil hiermee definitief een streep zetten onder de heimelijke praktijken van de overheid en een werkelijk begin maken om het vertrouwen te herstellen.

Het is de zoveelste klap in het gezicht van de Nederlandse moslimgemeenschap. Eerder al was er de NTA-affaire waarbij dus gemeenten in het geheim spioneerden bij moskeeën, werden donateurs van moskeeen in een frauderegister van de Belastingdienst gezet, zagen we dat onschuldige burgers met een islamitische achtergrond op terreurlijsten worden geplaatst en werden rekeningen van islamitische organisaties onrechtmatig bevroren.

De K7 is dan ook terecht van mening dat de Nederlandse rechtsorde is geschonden door wat zij “heimelijke spionage” noemen. “Dit raakt niet alleen de Nederlandse moslims, maar alle burgers die zich inzetten voor de democratische rechtsorde.”

Tot slot is ook de vraag gerezen of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) betrokken was bij het initiëren van deze onderzoeken. Door SZW deze spionagepraktijken te laten uitvoeren werd mogelijk de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten omzeild. Bij de verantwoordelijk minister, die van BZK – de heer De Jonge – is dan ook een klacht gedeponeerd.


Colofon © 2024