staatsislamofobie

Gemeenten bewust over de schreef bij onderzoek moskeeen

Redactie
16 juni 2023 om 15:08
Leestijd 2 minuten
Array

Uit een recent onderzoek blijkt dat verschillende Nederlandse gemeenten jarenlang te ver zijn gegaan met het verrichten van onderzoek naar vermeend extremisme binnen de islamitische gemeenschap.

Ondanks het feit dat de gemeenten Zoetermeer, Gouda en Delft wisten dat hun handelswijze juridisch niet was toegestaan, bleef men doorgaan met het ingezette spionagebeleid, dat gebaseerd is op een diepgeworteld wantrouwen.

Deze onzalige werkwijze van de overheid roept ernstige vragen op over de bescherming van burgerrechten en de grenzen van overheidsinterventie.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Omroep West, onthult tevens dat de betreffende gemeenten op grote schaal privégegevens van burgers hebben verzameld en geanalyseerd, zonder de wettelijk vereiste basis of noodzaak. De data heeft betrekking op religieuze en politieke overtuigingen, sociale netwerken en de persoonlijke levenssfeer van individuen. In sommige gevallen werden zelfs gegevens van kinderen verzameld. Een ongehoorde en schokkende ontdekking.

Het reeds bestaande wantrouwen richting de overheid wordt met deze handelswijze enorm verdiept. En de schuld ligt niet bij de burgerbevolking, in dit geval de islamitische gemeenschap, maar bij de staat die haar eigen burgers wantrouwt en zelfs lijkt te radicaliseren.

Hoewel gemeenten een zekere bevoegdheid hebben om extremisme tegen te gaan en de veiligheid te waarborgen, is het duidelijk geworden dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben overschreden. Niet alleen de moslimgemeenschap heeft verontwaardigd gereageerd, ook burgerrechtenorganisaties en enkele hoogleraren zijn geschokt. Men roept op tot meer transparantie en toezicht op de activiteiten van gemeenten op dit gebied.

Het onderzoek werpt tot slot ook vragen op over de rol van de landelijke overheid, aangezien zij op de hoogte was van deze praktijken, ze middels de NCTC zelfs financierde maar niet heeft ingegrepen.


Colofon © 2024