Column

Ingewikkeld

25 oktober 2021 om 17:17
Leestijd 2 minuten
Array
Foto: Adobe Stock

De toeslagenaffaire en de afhandeling? Ingewikkeld! AZC’s langer open houden want het aantal asielzoekers stijgt? Nee, zoiets is volgens het COA “juridisch ingewikkeld” Stikstofproblematiek? De minister zegt daarover: “Het punt waarmee we te maken hebben is dat het hier gaat over iets wat echt ingewikkeld is.”

Waarom halen we ‘jihadbruid’ Chadia niet terug, die geestelijke en lichamelijke problemen heeft en die tegen de zin van de familie en onder toeziend oog van de autoriteiten is afgereisd naar Syrië? Volgens de landsadvocaat: “Een ingewikkeld proces. Hoe groter de groep, hoe complexer het wordt. De Staat oordeelt wat wenselijk en mogelijk is.”

“Ingewikkeld” is niet alleen een beschrijving van een toestand, maar ook een praktijk. We doen ingewikkeld en we maken iets ingewikkeld op een bepaalde manier. De Staat misbruikt “complexiteit” op meerdere manieren. Ze kunnen er internationale verdragen en mensenrechten mee ontwijken. Ze gebruiken het om te verbloemen dat ze gefaald hebben in het tegenhouden van Chadia, die ze gewoon hebben laten vertrekken. Hoe complex het ook zou kunnen zijn, het had niet zover hoeven te komen. In de toeslagenaffaire gebruikt de staat complexiteit om de aandacht af te leiden van de situatie waarin de slachtoffers zich bevinden. Burgers die tegen hun wil onderdeel zijn geworden van ingewikkelde kille bureaucratische procedures en algoritmes. Mensen die nu hun leven leiden in armoede. DAT IS PAS ingewikkeld! Net zoals de huidige toestand van Chadia, die zich in haar psychische en fysieke (één voet is geamputeerd) toestand overeind moet houden in de Koerdische kampen. Maar die ingewikkeldheid, daar heeft de overheid het niet over. Ook niet over hoe dit allemaal met opvattingen over etniciteit en religie te maken heeft.

Nee, het gaat over juridische kwesties, procedures, algoritmen. Ingewikkeldheden die overheden zelf geschapen hebben. Ingewikkeldheden waardoor de Staat meent te kunnen oordelen over wat “wenselijk en mogelijk is.” Ingewikkeldheden waardoor de Staat haar gezag kan laten gelden, omdat alleen zij een goed overzicht en het beste met iedereen voor hebben. Alsof anderen niet voldoende in staat zijn om de materie te doorgronden.

Laat je dus door de overheid niet afschepen met “Het is ingewikkeld”. Dat is nooit een goed antwoord op een vraag. Het moet voor ons als burgers juist de start zijn van een heleboel nieuwe vragen. Zo schrijf ik ook mijn columns: weinig antwoorden en véél vragen. Zo gaan we samen van ingewikkeld naar ontwikkeld.

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.