Halal

Europese Commissie organiseert conferentie religieus slachten

Redactie
21 oktober 2022 om 09:51
Leestijd 2 minuten
Array

De Europese Commissie (EC), het ongekozen dagelijks bestuur van de Europese Unie, organiseert vandaag in beslotenheid een conferentie over de religieuze slacht.

Onder de titel “Vrijheid van godsdienst inzake religieus slachten” zullen, behalve de Europese Commissie, ook de Raad van Europa, de OVSE en de VN acte de présence geven.

Commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, houdt de openingstoespraak waarna er verschillende lezingen en netwerkbijeenkomsten worden verzorgd. Onder meer coördinatoren voor de bestrijding van antisemitisme en islamofobie, vertegenwoordigers van nationale joodse, islamitische en andere religieuze gemeenschappen geven hun visie op het vraagstuk en delen hun kennis over de situatie in de verschillende lidstaten.

De conferentie wordt georganiseerd in het licht van de “EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het joodse leven” en in het kader van het “EU-actieplan tegen racisme”. Uitgangspunt is de inzet van de EC voor de vrijheid van godsdienst en het waarborgen van de rechten van minderheidsgroepen om hun godsdienst te belijden.

Recent hebben zowel islamitische als joodse organisaties hun bezorgdheid geuit over de toenemende beperkingen op het gebied van de godsdienstvrijheid in Europa. De rituele slacht is hier een expliciet voorbeeld van.

In december 2020 erkende het Europese Hof van Justitie dat de lidstaten op een verschillende manier invulling geven aan de richtlijn dat er een evenwicht moet bestaan tussen enerzijds de bescherming van het dierenwelzijn en anderzijds de vrijheid van godsdienst.

Opperrabbijn Pinchas Goldschmidt, voorzitter van de Conferentie van Europese rabbijnen (CER), is blij met de conferentie en hoopt op een koerswijziging in Europa.
Hij hekelde het “onvriendelijke beleid” van landen als België en Finland, waar wetsvoorstellen inzake dierenwelzijn het inmiddels praktisch onmogelijk maken voor joodse en islamitische gemeenschappen om hun eigen vlees te produceren.

Hij voegde ten slotte toe dat zonder deze vrijheid, de vrijheid om een religieus leven te leiden, er geen toekomst is in Europa.


Colofon © 2024