Actueel

Moskeeverbond K7 vraagt om overname informeel onderwijsdossier minister Wiersma

Redactie
15 mei 2023 om 15:30
Leestijd 4 minuten

Honderden moskeeën verenigd in het samenwerkingsverband K7 hebben een schriftelijk verzoek ingediend bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de regie over te nemen van minister Wiersma met betrekking tot het dossier van het “informeel onderwijs”.

Aanleiding voor dit verzoek is de aanstaande bespreking in de Ministerraad van een brief over informeel moskeeonderwijs, geagendeerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op dezelfde dag zijn verschillende islamitische organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin de inhoud van de brief zal worden toegelicht en waar vragen gesteld kunnen worden.

De moskeeën hebben echter slechts beperkte informatie over de inhoud van de brief en hebben geen gelegenheid gehad om input te leveren vanwege de timing van de bijeenkomst. Volgens de moskeeën is deze gang van zaken niet alleen onbehoorlijk, maar ook schadelijk voor de maatschappelijke verhoudingen in Nederland.

Minister Wiersma stuurde in november een brief genaamd ‘vrij en veilig onderwijs’ naar de Tweede Kamer, waarin hij uitgebreide plannen presenteerde voor toezicht op het informeel onderwijs, zonder specifiek aan te geven waar precies de problemen liggen. De plannen werden echter niet gedeeld door de landsadvocaat, de onderwijsinspectie, andere bewindslieden en vele kerken en moskeeën. Zij vinden de plannen onuitvoerbaar, in strijd met grondrechten en polarisatie bevorderend.

Naar aanleiding van deze plannen zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Omdat het K7-verband streeft naar constructieve relaties met de overheid, hebben ze minister Wiersma informatie verstrekt over bestaande initiatieven om de kwaliteit van het moskee-onderwijs te verbeteren. Daarnaast hebben ze een gedetailleerd voorstel gedaan aan de minister om in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie te werken aan hoogwaardig en aantrekkelijk moskeeonderwijs.

Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met ambtenaren van het ministerie van OCW over deze voorstellen. In het licht daarvan vinden de moskeeën het zeer ongepast dat de minister nu met een vervolgbrief komt die deze gesprekken doorkruist. Ze hebben de indruk dat ambtelijke signalen de minister niet bereiken, omdat hij ze negeert of omdat ambtenaren bang zijn om ze aan hem door te geven, gezien berichten over zijn werkstijl en beperkte communicatieve vaardigheden.

Daarnaast staat het optreden van minister Wiersma in schril contrast met de noodzaak om het vertrouwen tussen de overheid en de moslimgemeenschap te herstellen. Dit vertrouwen is sterk afgenomen door infiltraties in moskeeën, het opnemen van donateurs van moskeeën in het frauderegister van de Belastingdienst en de problemen die moslims en islamitische organisaties ondervinden bij het openen en behouden van een bankrekening. Minister Wiersma’s handelen staat haaks op de noodzaak om dit vertrouwen te herstellen.

Aangezien het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verantwoordelijk is voor cohesie en inclusie, en ook mede-dossierhouder is voor informeel moskeeonderwijs, hebben de moskeeën nu de vraag gesteld of het ministerie van SZW de regie kan overnemen van minister Wiersma met betrekking tot het informeel onderwijs.

Tot slot speelt ook het feit dat de eerdere plannen van minister Wiersma in strijd zijn met het huidige beleidskompas van minister Weerwind een rol. Minister Weerwind is inmiddels ook schriftelijk om opheldering gevraagd over dit punt.

De moskeeën zijn van mening dat het belangrijk is om het informeel onderwijs op een constructieve manier te verbeteren. Ze benadrukken dat het herstellen van vertrouwen en het bevorderen van goede maatschappelijke verhoudingen van groot belang zijn. Ze hopen dat het ministerie van SZW hun verzoek serieus neemt en actie onderneemt om de situatie te verbeteren.

Het is nu afwachten hoe de ministers en de betrokken instanties zullen reageren op het verzoek van de moskeeën en of er verdere ontwikkelingen zullen plaatsvinden met betrekking tot het informeel onderwijs in moskeeën. De tijd dat de moslimgemeenschap passief toekijkt als haar belangen worden geschaad is in ieder geval voorbij.


Lees ook deze artikelen over Actueel

Vrijspraak Islamoloog Ramadan in Zwitserland
Vrijspraak Islamoloog Ramadan in Zwitserland

In Zwitserland is Islamoloog Tariq Ramadan vrijgesproken van beschuldigingen van verkrachting en seksueel wangedrag.

 24 mei 2023
Eerste Sharia-conforme cryptomunt
Eerste Sharia-conforme cryptomunt

De blockchain-technologie verovert langzaam de wereld.

 18 mei 2023
Waarschijnlijk tweede ronde nodig bij Turkse verkiezingen
Waarschijnlijk tweede ronde nodig bij Turkse verkiezingen

Op dit moment lijken de Turkse presidentsverkiezingen af te stevenen op een tweede ronde.

 15 mei 2023
Voormalig premier Pakistan gearresteerd wegens corruptie
Voormalig premier Pakistan gearresteerd wegens corruptie

Imran Khan, de voormalige premier van Pakistan en leider van de Pakistan Tehreek-e-Insaf-partij, is vandaag gearresteerd in Islamabad wegens corruptie.

 10 mei 2023
Saoedi-Arabië: ook LHBTI-toeristen nu welkom
Saoedi-Arabië: ook LHBTI-toeristen nu welkom

De officiële toerismewebsite van Saoedi-Arabië is recent bijgewerkt om te vermelden dat nu ook LHBTI-toeristen welkom zijn in het koninkrijk.

 9 mei 2023
Eerste moslim die ruimtewandeling maakt
Eerste moslim die ruimtewandeling maakt

Astronaut Sultan Alneyadi, uit de Verenigde Arabische Emiraten, stapte vrijdag uit het International Space Station (ISS) voor een historische ruimtewandeling.

 4 mei 2023
Kritiek op Duitse kinderbescherming voor weghalen moslimjongere
Kritiek op Duitse kinderbescherming voor weghalen moslimjongere

Duitse autoriteiten krijgen momenteel zware kritiek vanwege een video waarin te zien is hoe een kind uit een islamitisch gezin met geweld wordt weggehaald uit huis.

 3 mei 2023
Turken buiten Turkije kunnen stemmen voor verkiezingen
Turken buiten Turkije kunnen stemmen voor verkiezingen

Turkse Nederlanders kunnen sinds afgelopen vrijdag hun stem uitbrengen voor de Turkse verkiezingen, van over twee weken.

 30 april 2023
Nederland krijgt islamitisch museum
Nederland krijgt islamitisch museum

Het IXC (Islam Experience Centre) is het eerste islamitische museum dat in Nederland haar deuren zal openen.

 22 april 2023
Onderwijsminister Wiersma emotioneel instabiel en schrik van departement
Onderwijsminister Wiersma emotioneel instabiel en schrik van departement

Via de Telegraaf is vandaag naar buiten gekomen dat de huidige minister van OCW zichzelf niet in de hand heeft en verschillende beginnende ambtenaren heeft weggepest met driftbuien en geschreeuw.

 

Colofon © 2023