Propaganda

Zorgen ouders: seksuele propaganda op scholen

Redactie
20 maart 2023 om 15:28
Leestijd 3 minuten
Array

Van 20 tot en met 24 maart wordt er op veel scholen aandacht besteed aan de ‘Week van de lentekriebels’.

Dit is een nationale projectweek voor het (speciaal) basisonderwijs. Het gaat hierbij, volgens initiatiefnemer Stichting Rutgers, om positieve seksuele vorming. Dit jaar is het thema ‘Wat vind ik fijn?’ Enkel onderwerpen die aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en gendergelijkheid.

Uitgangspunt is het idee dat “Positieve seksuele vorming leerlingen een belangrijke basis geeft voor een gezonde en veilige ontwikkeling. Zodat ze later, als ze seksuele relaties aangaan, ook gaan praten over hun wensen en grenzen.”

Er bestaan bij verschillende groepen (religieuze en behoudende) ouders steeds grotere zorgen en bezwaren tegen deze vorm van seksuele propaganda. Er wordt immers niet enkel klinisch gesproken over de werking van het lichaam, maar er wordt vanuit een seculier-liberale ideologie enorm gestuurd.

Zo krijgen de kinderen in de online memorie-game ‘Dubbelblootspel’ van Dokter Corrie, twee identieke foto’s van echte geslachtsdelen te zien, die ze moeten matchen. Het lespakket van Rutgers bevat ook het programma ‘Gewoon Bloot’ (voor kinderen van 9 tot 12 jaar). In dit programma worden kinderen in de gelegenheid gesteld vragen stellen aan naakte volwassenen.
Ook is het opvallend dat in het lespakket niet wordt gesproken over het huwelijk als de plek waarbinnen intimiteit hoort plaats te vinden.

In het instructiemateriaal voor docenten wordt verder op impliciete wijze het moderne idee gepusht dat er meer dan twee geslachten zijn. Zo lezen we: “Wees inclusief: gebruik inclusieve taal, zodat alle leerlingen in je klas zich gezien en gehoord voelen. Spreek bijvoorbeeld je klas aan met ‘beste allemaal’ in plaats van ‘jongens en meiden’.” Ook wil men in dat kader het woord “normaal” zoveel mogelijk mijden. Men stelt: “het gebruik van het woord ‘normaal’ kan negatief werken omdat je hiermee bevestigt dat er een norm is.”

Dat er uiteraard ook een door de Schepper gegeven norm bestaat, lijkt dus zeer bewust te worden vermeden.

Zoals gesteld maken vele ouders zich grote zorgen. Eén van deze bezorgde ouders zegt:
“Laat leraren zich vooral bezighouden met het geven van taal- en rekenles. Seksuele voorlichting aan kinderen op de basisschool is ongewenst en ongepast. We hebben het hier over kinderen van 4 tot 12 jaar. Absurd dat de overheid geld steekt in dit soort projecten.”

Op internet circuleren inmiddels verschillende standaardbrieven die ouders kunnen gebruiken om bezwaar te maken bij het schoolbestuur.

Stichting Rutgers is het ‘expertisecentrum seksualiteit‘ dat subsidies en fondsen ontvangt van onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Bill en Melinda Gates Foundation.

Colofon © 2024