Egypte

Discussie in Egyptisch parlement over gebruik Koran in onderwijs

Redactie
15 december 2021 om 15:43
Leestijd 3 minuten
Array

Vorige maand besprak het Egyptische parlement een wetsvoorstel met maatregelen over het versterken van het Modern Standaard Arabisch op scholen.

Over hoe de Arabische taal versterkt moet worden, lopen de meningen in het parlement nogal uiteen. Een vertegenwoordiger van Al-Azhar Universiteit vindt dat studenten meer Koranverzen uit het hoofd moeten leren, maar krijgt daarop de tegenreactie dat er ook niet-moslimstudenten zijn – zoals Kopten – die niet gedwongen zouden moeten worden om delen uit de Koran uit het hoofd te leren.

Al-Azhar reageert daarop met het argument dat als je de Koran niet meer in taalonderwijs gebruikt, dat het een expliciete oproep is om studenten te distantiëren van hun religie en waarden en ze af te sluiten van hun taal, cultuur en identiteit. En dat het juist de deuren opent naar gewelddadige  ideeën en interpretaties.

Ook klinken er stemmen die zeggen dat er geen verband is tussen het versterken van de Arabische taal en het opleggen van een heilig boek aan alle Egyptenaren, ongeacht hun religie. Zij wijzen erop dat er voldoende literatuur en poëzie voorhanden is die bij het onderwijs kan worden gebruikt. Zij roepen op tot het opzetten van een civiel onderwijssysteem, geen religieus systeem.

De Egyptische regering heeft zich in het verleden al ingespannen om extremisme in de leerplannen te bestrijden. In 2015 heeft het ministerie van Onderwijs een commissie gevormd om de leerplannen voor religieus onderwijs te herzien. Dit jaar keurde het ministerie van Onderwijs een parlementair voorstel daarover goed en liet weten dat de gemeenschappelijke waarden tussen de drie religies als onderwerp zal worden toegevoegd aan de examenvakken.

Voorstanders van het verwijderen van religie uit de leerplannen stellen voor om in plaats daarvan een cursus over moraal en burgerschap te ontwikkelen. Zij wijzen erop dat extremistische groeperingen de Egyptische samenleving ervan hebben overtuigd dat het onderwijzen van koranteksten op scholen een religieuze noodzaak is. Volgens hen lijkt de regering steeds maar weer terug te deinzen voor elke verwijdering van koranteksten in schoolcurricula of het onderwerp religie, uit angst voor aanvallen en kritiek door extremistische groepen.

Colofon © 2024