Column

Voor elke aandoening bestaat er een medicijn behalve voor dwaasheid

2 november 2023 om 13:53
Leestijd 2 minuten
Array

De afgelopen weken hebben miljoenen mensen wereldwijd, ongeacht religie of achtergrond, hun verontwaardiging geuit over de gruwelijke bombardementen en oorlogsmisdaden die momenteel plaatsvinden in Palestina.

Mensen hebben blijk gegeven van hun solidariteit door middel van gebeden, smeekbeden, demonstraties, artikelen, talkshows, petities, billboards, bijeenkomsten en andere vormen van protest, met als gemeenschappelijk doel het lijden van de Palestijnen te beëindigen. Het is overduidelijk dat deze inspanningen vruchten afwerpen: voor het eerst in decennia keert de publieke opinie zich tegen de vreselijke misdaden tegen de Palestijnen en roept men wereldwijd op tot onmiddellijke beëindiging van dit onrecht.

Het is dan ook absoluut ontoelaatbaar dat wij deze strijd tegen onderdrukking, massamoord en onrecht laten kapen door extremisten en aandachtzoekers die geenszins de moslimgemeenschap vertegenwoordigen of het welzijn van de Palestijnen nastreven. Al beweren zij iets anders.

Zo plaatste iemand een afbeelding die de val van het joodse rijk door de Romeinen laat zien met het bijschrift dat “de besnorde man en zijn voorgangers zo gek nog niet waren.” De besnorde man is een verwijzing naar Hitler, de voorgangers zijn de Romeinen.

Deze uitspraak getuigt niet alleen van een verdwaald moreel kompas, maar ook van onwetendheid over het standpunt van de moslimgemeenschap ten aanzien van de Holocaust, namelijk dat het een tragische en duistere episode van de menselijke geschiedenis is. Bovendien is het een historisch feit dat de joden meermaals naar de moslims zijn gevlucht toen zij vervolgd werden door bijvoorbeeld de Spanjaarden (1500 n.c.) of de Duitsers (tijdens de tweede wereldoorlog).

Dergelijke uitspraken staan dus niet alleen haaks op het moslimstandpunt, maar werken ook in het nadeel van de Palestijnse zaak (!!!) en hebben bovendien een ontwrichtend en polariserend effect op onze samenleving.

Het is onze plicht als moslims om ons duidelijk uit te spreken tegen dit soort individuen en uitspraken, én om gezamenlijk en onvermoeibaar door te gaan met onze strijd tegen het onrecht jegens onze Palestijnse broeders en zusters.

Moge Allah ons inzicht schenken en leiden tot rechtvaardigheid.

Imam Ismail Abou Soemayyah

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.