Voor elke aandoening bestaat er een medicijn behalve voor dwaasheid

De afgelopen weken hebben miljoenen mensen wereldwijd, ongeacht religie of achtergrond, hun verontwaardiging geuit over de gruwelijke bombardementen en oorlogsmisdaden die momenteel plaatsvinden in Palestina.
Lees verder