Column

Onze dierbare profeet Iesa (Jezus)

23 december 2021 om 10:42
Leestijd 2 minuten
Array
Foto: YouTube

Onze dierbare profeet Iesa/Jezus

Gestuurd als verkondiger destijds
een wonder, een teken eigentijds
zonder een vader werd hij verwekt
nog in de wieg, maar al goedgebekt

ik ben Allah’s dienaar zonder meer
en verricht het gebed voor mijn Heer
Allah schonk mij het profeetschap
en gaf mij de Indjiel als boodschap

ik zal Allah’s Boodschap verkondigen
deze gehoorzamen en niet zondigen
ik zal wonderen verrichten als teken
dat Allah Machtig is zonder gebreken

van streek naar streek ging hij op reis
van mens tot mens sprak hij wijs
dat er naast Allah geen god bestaat
die recht heeft op de salaat en zakaat

Hij ging, de dode leefde en de blinde zag
de zieke genas en dat dankzij Allahs gezag
de aarde was zijn bed, de hemel zijn deken
lopend over water, was het zoveelste teken

de wetten van Mozes werden verzaakt
de armen en behoeftigen geschaakt
in een strijdtoneel van tirranie en macht
was liefde de boodschap die hij bracht

elke boodschapper had een vijand
en niet een ontsnapte aan weerstand
het is het pad dat zij moesten belopen
en zelfs met hun leven moesten bekopen

Gekruisigd werd Iesa niet, maar verheven
naar Allah zijn Heer en daarom in leven
om op de laatste dag terug te keren
In strijd met de antichrist om ‘t tij te keren

Hij is Iesa zoon van Maria de waarachtige
gezonden door hun Heer De Almachtige
een moeder en zoon die de moslims eren
maar Allah is De Enige die wij mogen vereren

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.