Column

Koningin Elizabeth II was christen

9 september 2022 om 22:14
Leestijd 2 minuten
Array

Na het overlijden van de Britse koningin Elisabeth II verschenen er diverse artikelen over de mogelijke relatie tussen de familie Windsor (zoals de koninklijke familie van het Britse Gemenebest heet) en profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Al tientallen jaren doet het gerucht de ronde dat de betreffende koninklijke familie afstamt van een Andalusische prinses genaamd Zaïda en langs deze lijn van profeet Mohammed (vzmh).

Verschillende personen, met overigens een zeer diverse achtergrond, onderschrijven deze theorie ook. Gek is het dus niet dat velen de geclaimde historische connectie voor waar aannemen.

Zo onderschrijven de historicus Starkey, de genealoog Harold Brooks-Baker, maar ook de voormalig Groot-Moefti van Egypte (Ali Gooma) allen deze lezing van de geschiedenis.

Toch zijn er stevige kanttekeningen te plaatsen bij deze claim

Zo is de genoemde Zaïda niet de dochter, maar de _schoon_dochter van de laatste koning van Cordoba (en Sevilla). Geen bloedverwantschap dus. Tevens is deze koning, Al-Mu’atamid Ibn Abad, geen afstammeling van Ali door zijn dochter Zahra. Historici zijn het er namelijk, op grond van tekstuele bewijzen uit de islamitische traditie zelf, over eens dat Ali helemaal geen dochter had met die naam.

Dat de Britse koninklijke familie een directe connectie heeft met de laatste Profeet (vzmh) lijkt dus zeer onwaarschijnlijk.

De overleden koningin is daarnaast ook gedoopt in de kerk, getrouwd in de kerk, heeft haar kinderen opgevoed als christen en is naar alle waarschijnlijkheid ook gestorven als christen. En dát – het geloof en onze daden – is uiteindelijk wat volgens de islam telt, niet onze afkomst, herkomst of positie. Er is dus geen aanwijzing dat de overleden koningin Elizabeth II zich op welke wijze dan ook identificeerde met de islam.

Afsluitend is het echter wel noemenswaardig om te vermelden dat de nieuwe koning (Charles III) ooit zei dat hij, zodra hij koning zou worden, “hoofd van het geloof” wilde zijn in Groot- Brittannië, niet langer enkel van de Kerk (van Engeland).

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.