IO reportage: Islamitisch onderwijs. Voor kwaliteit, identiteit, normen & waarden

13:22 2.138
Array
In diverse Nederlandse steden wordt momenteel het initiatief genomen om (ook daar) islamitisch onderwijs mogelijk te maken. Het gaat om verschillende organisaties die nieuwe basis- en/of voortgezet onderwijsscholen op willen richten. Eén van de voorwaarden om een nieuwe school te kunnen stichten is voldoende belangstelling. Ouders kunnen hun belangstelling voor een nieuwe school kenbaar maken door een zogeheten ‘ouderverklaring’ af te geven. Met een ouderverklaring geven de ouders aan dat zij hun kind(eren) graag zouden willen inschrijven op de nieuwe school, als deze start. De verklaring betekent overigens niet dat ouders ook daadwerkelijk verplicht zijn om hun kind in te schrijven. Zij kunnen later gewoon besluiten om hun kind alsnog op een andere school aan te melden. IslamOmroep is langs al deze organisaties gegaan om te vragen waarom deze nieuwe initiatieven nu zo belangrijk zijn, welke plannen men heeft en wat er nodig is om deze scholen te realiseren. In deze IO-reportage komen verschillende initiatiefnemers aan het woord. Bekijk de video en deel het binnen je netwerk.