Privacybeleid

De vereniging IslamOmroep hecht grote waarde aan het op een veilige manier omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd. In deze privacyverklaring leest u hoe wij de privacy van u als websitebezoeker waarborgen en welke zorgvuldigheidsmaatregelen wij hebben genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze FG: info@islamomroep.nl

In het kader van EU- regelgeving, verklaren wij hierbij dat Vereniging IslamOmroep, gevestigd aan Vijf Werelddelen 69, 3071 PS, Rotterdam verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking die voortkomt uit deze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

 

Persoonlijke gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van lidmaatschap van onze vereniging. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zullen nooit meer gegevens van u verwerken dan wij nodig hebben om dit doel te bereiken. Uw gegevens verwerken wij op de wettelijke basis toestemming. Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres onderaan deze pagina.

 

De betreffende gegevens zijn:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mail
  • Geboortedatum
  • Adres

 

Registratiedatum

Registreren is bedoeld om lid te worden of om -indien nodig- contact met u op te kunnen nemen. De verwerking is noodzakelijk om u de diensten met betrekking tot uw lidmaatschap te kunnen leveren. Dat wil zeggen om uw inschrijving en/of betaling af te handelen, u te kunnen e-mailen indien dit nodig is in verband met uw lidmaatschap van de vereniging en om u te informeren over eventuele wijzigingen.

 

Nieuwsbrieven

Voor nieuwsbrieven per e-mail kunt u zich altijd afmelden via een link onderaan elke nieuwsbrief. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens.

 

Betalingen

De betalingen voor het lidmaatschap en donaties lopen via een ING rekening van IslamOmroep.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om u gebruik te laten maken van uw lidmaatschap. Wanneer uw lidmaatschap is beëindigd, worden uw gegevens gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren. Wij zullen binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op uw beroep op u een van uw rechten onder de AVG.

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, ons gebruik daarvan beperken, bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens of uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere partij? Neem dan contact op via het e-mailadres onder aan onze pagina. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klachten

Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van gegevens

We nemen de bescherming van u gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres onder aan deze pagina.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL en TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op een server die zich binnen de EU bevindt.

 

Wie hebben allemaal toegang tot uw gegevens?

Personeel van de vereniging IslamOmroep kunnen indien dit nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren toegang tot uw gegevens krijgen. Toegang voor personeel is gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium. Dit betekent dat zij alleen toegang hebben tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is, in het kader van het uw lidmaatschap.

Wij delen uw gegevens ook met partijen die ons helpen bij het aanbieden van onze dienstverlening. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

IT (Security) – Leveranciers

Communicatie- en onderzoeksbureaus;

Op het moment dat wij uw persoonsgegevens me derde partijen delen dan worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld en sluiten wij hiermee een verwerkersovereenkomst. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG.

Overige personen die ter controle inzage kunnen krijgen in uw gegevens zijn: nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Deze partijen zijn allen gehouden aan zeer strikte wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat uw gegevens geheim blijven.

 

Contact

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via info@islamomroep.nl of via het contactformulier op onze website.