Column

VVD-verkiezingsprogramma: hypocrisie en twee maten

1 september 2023 om 17:58
Leestijd 3 minuten
Array

Vandaag presenteerde de VVD haar conceptverkiezingsprogramma voor de aanstaande parlementsverkiezingen van 22 november.

Een 77 pagina’s tellend document dat vooral laat zien hoe deze partij de afgelopen jaren het motto van demissionair premier Mark Rutte, “visie is een vies woord”, tot haar uitgangspunt heeft gemaakt. Ook ademt het programma vooral “hypocrisie” en “meten met twee maten”.

Zo lezen we, net zoals in het vorige programma, dat de liberalen “ongewenste buitenlandse beïnvloeding en inmenging” willen tegengaan. Wat dit mag betekenen lezen we overigens niet. Ook staat er
geen woord in over de buitenlandse beïnvloeding van het eigen parlement door de Verenigde Arabische Emiraten. Onlangs bleek uit gelekte stukken dat dit land deskundigen op de loonlijst heeft staan die werden aangehaald door Tweede Kamerleden, om te vertellen dat er in Nederland een groot complot van moslimbroeders bestond. Het bleek echter uit de dikke duim gezogen. Wellicht dat de VVD zich meer zorgen zou moeten maken over deze vorm van beïnvloeding en inmenging.

Verder willen de liberalen “de buitenlandse financiering van moskeeën aanpakken om ondermijnend gedrag tegen te gaan”. Dat uit onderzoek blijkt dat dit soort beïnvloeding nauwelijks voorkomt bij moskeeën in Nederland is blijkbaar niet relevant. Evenals het gegeven dat het kerken, moskeeën en tempels toegestaan is om – net als politieke partijen als de VVD – ook van buiten Nederland donaties te ontvangen.

Dat het hier gaat om goedkope verkiezingsretoriek blijkt ook wel uit het feit dat er nog nooit een VVD-motie is ingediend om te stoppen met fossiele brandstoffen te importeren uit Saoedi-Arabië of om de aandelen Unilever en Heineken, die in handen zijn van mensen buiten Nederland, nietig te verklaren.

Ook de passage over het informeel onderwijs ademt alles behalve het streven naar meer vrijheid. Men wil “streng toezicht op informeel onderwijs en weekendscholen als er iets geleerd wordt dat botst met de democratische rechtsstaat”. Dat we bij overtredingen van de wet reeds het strafrecht kennen, is blijkbaar onbekend bij de VVD. Dat er verder verschillende opvattingen mogen bestaan in een democratie, is blijkbaar ook niet besteed aan de partij van lijsttrekker Yeşilgöz.

Ook wil men wetgeving gaan ontwerpen om de islamitische gebedsoproep tegen te gaan. Over het luiden van kerkklokken is men dan echter weer stil. Ironisch genoeg verscheen deze week het bericht dat de stad New York de islamitische gebedsoproep juist gaat toestaan, om moslims dezelfde rechten te geven als andersgelovigen.

Daarnaast wil de VVD artikel 23 aanpassen en diversiteit bevorderen. Dit zal volgens het programma onder meer betekenen dat de overheid de acceptatie van het LHBTI-gedachtegoed gaat “versterken in conservatief religieuze gemeenschappen”. Dit zal men doen door ‘Paarse Vrijdag’ te ondersteunen. Tegelijkertijd stelt de VVD ook, blijkbaar vanuit haar diversiteitsdenken, dat (stilte)ruimtes voor gebed nooit mogen worden toegestaan op openbare scholen.

Het valt verder op dat de liberalen, bijna schizofreen, ook schrijven dat “organisaties die discrimineren (…) niet thuishoren in onze samenleving”… Over hypocrisie gesproken.

Tot slot spreekt men de wens uit dat het in Nederland weer “een vanzelfsprekendheid moet zijn dat iedereen (…) vrij zichzelf kan zijn.”

Blijkbaar behalve als je moslim bent…

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.