Column

Hoe krijgt mijn kind meer grip op begrijpend lezen?

19 januari 2024 om 20:10
Leestijd 4 minuten
Array

Er breken spannende tijden aan voor uw kind. De Doorstroomtoets, de Entreetoets en /of de IEP-toets staan voor de deur. De toetsen kunnen de verdere schoolcarrière bepalen. Een goede voorbereiding is dan ook gewenst.
Een zeer belangrijk onderdeel is begrijpend lezen. Daarom hebben wij een aantal tips op een rij gezet, speciaal voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen. Uiteraard kunnen andere kinderen deze tips ook gebruiken. Laat uw kind deze tips overschrijven, leren en toepassen op oefenteksten. Zo is uw kind goed voorbereid.

1. Kijk goed naar de TITEL, PLAATJES en VETGEDRUKTE WOORDEN voor belangrijke informatie
De titel, plaatjes en vetgedrukte woorden geven belangrijke informatie waar de tekst over gaat. Zeker bij korte teksten met de vraag ‘waar zal de rest van de tekst over gaan?’, is dit erg belangrijk.

2. Lees de tekst en de vragen twee keer goed door
Vaak is één keer lezen onvoldoende om de tekst goed te begrijpen. Begrijp je een stukje tekst niet? Dat is niet erg, lees het gewoon opnieuw.

3. ZEER BELANGRIJK: Maak gebruik van de vuistregel ‘ twee regels ervoor en twee regels erna lezen’
Veel vragen hebben betrekking op een regel of regels. Als er staat lees regel 10, dan moet je niet alleen regel 10 lezen (het antwoord staat daar niet). Je moet dus lezen van regel 8 tot en met 12, vaak staat daar het antwoord. Als er staat lees regel 22-26, dan moet je regel 20 tot en met 28 lezen.

4. Als er geen regelnummer in de vraag staat, bepaal de belangrijkste woorden in de vraag en zoek in de tekst waar deze woorden staan
Bij sommige vragen staat er geen regelnummer. Je moet dan kijken wat de belangrijkste woorden in de vraag zijn en deze terugzoeken in de tekst. Voorbeeldvraag: Waarom heeft Floris zijn vliegtuig naar Londen gemist? De belangrijkste woorden in deze vraag zijn: Floris, vliegtuig, Londen en gemist. Zoek deze terug in de tekst en dan vind je het antwoord.

5. Lege plekken tekst/ gatentekst: gebruik de twee regels ervoor en twee erna lezen
Sommige teksten hebben lege plekken en dan is de vraag wat past er het best op de lege plek. De wijze waarop je het kan aanpakken is als volgt: lees eerst twee regels ervoor en twee regels erna. Zo heb je meer informatie over dat stukje tekst. Plak antwoord A op de lege plek en lees nog steeds twee regels ervoor en twee regels erna. Doe dit ook voor antwoord B, antwoord C en D. Bepaal tenslotte het beste antwoord.

6. Belangrijke woorden en hun betekenis
Een alinea: een stuk tekst dat over iets anders gaat. Je herkent een alinea doordat er een stukje wit/ spatie zit tussen stukjes tekst.
Dubbelop: twee woorden die naast elkaar en exact of ongeveer hetzelfde betekenen. Dit mag niet in de Nederlandse taal. Voorbeeld: hij is ongeveer plusminus 13 jaar. De woorden ongeveer en plusminus betekenen hetzelfde en zijn dus dubbelop. Een van de twee moet weg.
Overbodig: betekent niet nodig. Soms staat er een woord of zin in de tekst die niets met de rest van de tekst te maken heeft. Dat maakt het overbodig ( niet nodig).
Een mening: wat iemand vindt. Voorbeeld: Zakaria vindt de meester niet aardig. Dat Zakaria de meester niet aardig vindt, is een mening. Iemand anders kan de meester wel aardig vinden.
Het woordje best in een vraagzin. Let op: bij vragen waar het woordje best in voorkomt zeer aandachtig de antwoorden lezen. Eigenlijk betekent het er zijn meerdere antwoorden mogelijk, maar één is beter dan de rest. Ga altijd alle antwoorden langs en kies vervolgens het beste antwoord.

De bovenstaande tips kunnen kinderen gebruiken om meer grip op een tekst te krijgen. Uiteraard zijn er nog meer leesstrategieën. Misschien dat we er later meer aandacht aan zullen besteden.

Wij hopen in ieder geval kinderen een aantal praktische handvatten te hebben gegeven. Wij wensen hen alle succes toe.

De meningen geuit in de columns behoren toe aan de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van IslamOmroep.