Vind jij het plan van de minister ook anti-democratisch? Maak er dan officieel melding van!

Doe een melding

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma wil de inspectie afsturen op informele islamitische scholen. Dat zijn bijvoorbeeld moskeeën waar in het weekend les wordt gegeven aan kinderen. Hij verpakt zijn plan in slim bedachte politieke rookgordijnen, maar in essentie komt het hierop neer: als die scholen een mening uitdragen anders dan zijn mening – bijvoorbeeld over seksuele moraliteit – dan wil hij ze keihard aanpakken. Dit plan is absoluut onacceptabel. Het invoeren van toezicht op informele scholen is in essentie het willen regulieren van de wijze waarop wij als ouders onze kinderen opvoeden. Dit gaat in tegen verschillende grondrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs.

Voorbeeld van een melding

Bij welke organisatie vond het voorval plaats?
De Regering

Door wie?
Overig

Kunt u vertellen wat is voorgevallen?
Minister Wiersma predikt overal dat er een beleid moet komen dat in strijd is met grondwettelijke vrijheden en dus antidemocratisch en anti-rechtstateliik is. Zijn beleid is gericht tegen moslims, wat in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Ik wil niet dat mijn kinderen leren dat grondwettelijke vrijheden niets voorstellen en dat ministers deze gewoon mogen negeren.

Hoe vaak is dit voorgevallen?
Meerdere malen