Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website en social media van IslamOmroep.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Een ieder die aan de winactie deelneemt moet minimaal 16 jaar zijn. Alle deelnemers tussen 16 jaar en 18 jaar kunnen slechts met toestemming van (een) ouder(s) deelnemen aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 24 december 2020 tot en met 31 december 2020. Alle personen die minimaal 3 leden aanbrengen in deze periode maken kans op één aangewezen prijs. De persoon die aan het einde van deze periode op de eerste plaats eindigt, wint ook één aangewezen prijs.

3 – Ieder persoon kan in de periode van de winactie maximaal 1 prijs winnen.

4 – Alle personen die via een deelnemer buiten deze periode lid worden van IslamOmroep, tellen niet mee in de uiteindelijke score van de deelnemer en zijn derhalve uitgesloten voor de winactie.

5 – Alle deelnemers worden door IslamOmroep met een actuele stand op de website getoond in een ranglijst.

6 – In totaal geeft IslamOmroep 2 prijzen weg: 1 Umrah pakket voor 10 dagen t.w.v EUR 1.200, aangeboden via Mekka&Medina Reizen, en: 1 kortingsbon op een Umrah naar keuze t.w.v. EUR 500, eveneens aangeboden Mekka&Medina Reizen.

7 – De 2 winnaars van de hiervoor genoemde prijzen worden tussen 29 november – 2 december 2020 bekend gemaakt.

8 – Alle leden die via de deelnemer lid zijn geworden van IslamOmroep dienen te wonen in Nederland en aan alle voorwaarden voor lidmaatschap bij IslamOmroep te voldoen. Voor zover dit niet het geval is, is IslamOmroep gerechtigd om tijdens en na afloop van de winactie correcties aan te brengen in de score van de betreffende deelnemer.

9 – De prijs die een deelnemer wint is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar (behalve met expliciete toestemming van IslamOmroep), inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is IslamOmroep gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

10 – De Umrah reizen kunnen slechts worden gemaakt op momenten die daarvoor door Mekka&Medina Reizen beschikbaar worden gesteld. De reizen zullen dus in goed overleg met het reisbureau moeten worden afgestemd. IslamOmroep heeft geen verantwoordelijkheid voor eventuele annuleringen, uitstel van de reis of andere omstandigheden die aan de reis in de weg staan.

11 – De prijzen (Umrah & kortingsbon) worden toegekend via Mekka&Medina Reizen. Alle voorwaarden van de reisorganisatie die aan de reis zijn verbonden, zijn ook van toepassing. Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om ervoor te zorgen dat hij/zij aan alle voorwaarden voldoet om de Umrah-reis te kunnen maken.

12 – De persoonsgegevens van iedere deelnemer kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is IslamOmroep gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

13 – Binnen twee dagen na bekendmaking van de prijs zal IslamOmroep contact opnemen met de winnaar(s). Indien IslamOmroep binnen vier weken geen contact krijgt met de winnaar, komt de prijs voor die winnaar te vervallen.

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs (Umrah & kortingsbon) is voor rekening en risico van de winnaar. IslamOmroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – IslamOmroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

16 – IslamOmroep is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

17 – IslamOmroep is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat IslamOmroep daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal IslamOmroep op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

18 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

19 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het e-mailadres info@islamomroep.nl. Vermeld daarbij altijd uw naam en de winactie. IslamOmroep zal zo spoedig mogelijk reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?